«Διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ, αρχές οικονομίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες για την Περιφερειακή Αρχή»

Απόστολος Κατσιφάρας για τον Απολογισμό 2017 της Περιφερειακής Αρχής: «Διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, σεβασμός και...