Ζητούνται έξι τομεάρχες δακοκτονίας στην Ηλεία

dakoktoniaΤην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για 6 Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων, εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση (Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Μανωλοπούλου 31, Διοικητήριο, Τ.Κ. 27100, Πύργος-Ηλείας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψιν κ. Ρηγοπούλου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60356) ή κ. Μπεκιάρη Άρη (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60367).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.