Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 10 ατόμων

panepistimio elliniko anoixtoΤο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ως εργαστηριακούς συνεργάτες για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, 10μηνης διάρκειας για τα Εργαστήρια Φυσικής, (01-08-2016 έως 31-05-2017), χωρίς δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο του έργου Φκ31: «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», το οποίο χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, ως εξής:

3 Διδάκτορες Φυσικής (με διδακτορικό σε κλάδο της πειραματικής Φυσικής) ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική έρευνα σε κλάδο της πειραματικής Φυσικής, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη των εργαστηρίων Φυσικής», με σκοπό την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του λειτουργιών στους τομείς της Κλασσικής και Σύγχρονης Φυσικής και των ερευνητικών του λειτουργιών στους τομείς της Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής και της Αστροφυσικής και Ραδιοαστρονομίας.

4 Διδάκτορες Χημείας (με διδακτορικό σε κλάδο της Χημείας) ή κατόχους συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική έρευνα σε κλάδο της Χημείας, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη των εργαστηρίων Χημείας», με σκοπό την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του λειτουργιών στους τομείς της Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας και Φυσικοχημείας και των ερευνητικών του λειτουργιών στους τομείς της Κατάλυσης και της Επιστήμης των Διεπιφανειών.

3 Διδάκτορες Βιολογίας (με διδακτορικό σε κλάδο της Βιολογίας) ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι εκπονούν διδακτορική έρευνα σε κλάδο της Βιολογίας, για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη των εργαστηρίων Βιολογίας», με σκοπό την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών του λειτουργιών στους τομείς της Δομής και
Λειτουργίας του Κυττάρου και της Γενετικής και των ερευνητικών του λειτουργιών στους ίδιους τομείς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένα/σκαναρισμένα) (e-mail: anathesi@eap.gr ), είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιριών ταχυμεταφορών) με την ένδειξη: Υποβολή αίτησης για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στην ταχ. διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Προσωπικού, Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού, (1ος όροφος, Γραφείο Β.120/1/2), Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 263 35, Περιβόλα, Πάτρα.

Πληροφορίες στο www.eap.gr => Ανακοινώσεις => Διακηρύξεις-Προκηρύξεις =>

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Φυσικής του ΕΑΠ, ακ. έτους 2015-2016 (ορθή επανάληψη) και στο τηλ. 2610 367636, κ. Κατερίνα Σκόνδρα.

Όλοι οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρωτοκολληθούν και θα ανοιχθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 27/05/2016 και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από την Αρμόδια Υπηρεσία του ΕΑΠ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2016 έως και 26-05-2016.
(09.00π.μ. – 13.00μ.μ.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.