Παρεμβάσεις της τρόικας στην οικονομική διακυβέρνηση

Share Button

  αρεμβάσεις της τρόικας στην οικονομική διακυβέρνηση

Με παρεμβάσεις την οικονομική διακυβέρνηση θα συνοδευτούν τα μέτρα για το 2013 και το 2014. Η τρόικα ζητεί από την κυβέρνηση να ενισχύσει το δεσμευτικό χαρακτήρα των στόχων που θα θέσει με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και να εισαγάγει μηχανισμούς για την επιβολή ανώτατων ορίων δαπανών στην κεντρική κυβέρνηση και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνοντας ως υπόδειγμα το μηχανισμό που έχει συσταθεί για τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης.

Ακόμη ζητεί την σύσταση και ενίσχυση της λειτουργίας ανεξάρτητου δημοσιονομικού συμβουλίου που θα είναι επιφορτισμένο με τεχνικής φύσης καθήκοντα που σχετίζονται με τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων (π.χ. παροχή προβλέψεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση δημοσιονομικών στόχων, εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων, κ.λπ.).

Στις προτεραιότητες της τρόικα περιλαμβάνονται η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των δαπανών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως, η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του υπουργείου Οικονομικών έναντι των κατευθύνσεων που δίνονται στα υπουργεία, αλλά και η εισαγωγή ενός «κανόνα εσόδων» για την Γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον οποίο η κατανομή μεγαλυτέρων των αναμενόμενων εσόδων θα καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό.

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.