ΔΑΟΚ Ηλείας: Προϋποθέσεις Εφαρμογής Προγράμματος Δακοκτονίας

dakoktoniaΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της  Π.Ε. Ηλείας ενόψει εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2017, γνωστοποιεί προϋποθέσεις εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελούν υποχρέωση για την εφαρμογή της:

Α. Ένταξη Ελαιοκομικών Περιοχών στο Πρόγραμμα:

α) Να υπάρχει απόφαση της αποδοχής του προγράμματος από τους Δήμους η οποία ανταποκρίνεται στην επιθυμία των ελαιοπαραγωγών που κατέχουν πάνω από το 50% των ελαιοδέντρων της υπό ένταξης περιοχής.

β) Στην ίδια απόφαση να δηλώνεται η αποδοχή της πληρωμής της εισφοράς δακοκτονίας.

γ) Το ποσοστό καρποφορίας των ελαιοδέντρων της υπό ένταξης ελαιοκομικής περιοχής να είναι ανώτερο του 25% και 20% μιας πλήρους εσοδείας για τις ελαιοποιήσιμες και βρώσιμες ελιές αντίστοιχα.

Β. Οι ελαιώνες που εντάσσονται  πρέπει:

α) Να είναι συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς.

β) Μακριά από κατοικημένες περιοχές.

γ) Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας ελαιώνων ή ακαλλιέργητων και κλειστών ελαιώνων.

δ) Για τις περιοχές που δεν θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώνονται οι Δήμοι – Κοινότητες προκειμένου να μεριμνούν οι ίδιοι με δικές τους δαπάνες για την προστασία της ελαιοπαραγωγής υπό τεχνική καθοδήγηση της Υπηρεσίας μας.

Γ. Στις περιπτώσεις όπου βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας δεν επαρκεί, τότε η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής εντάσσει στο πρόγραμμα μόνο περιοχές για τις οποίες μπορούν να τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής είναι εκείνα που κρίνει η Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε.. σημαντικότερα (π.χ. γεωγραφική ένδειξη, παραγωγή, γεωγραφική θέση, κλιματικές συνθήκες, ιστορικό δακοπροσβολής κ.λ.π.).

Δ. Σε ελαιοκομικές περιοχές, στις οποίες οι διαγωνισμοί παγιδοθεσίας καταλήξουν άγονοι και δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατοτεχνικό προσωπικό για κατανομή, δεν υλοποιείται το Πρόγραμμα Δακοκτονίας.

Ε. Στόχος της εφαρμογής του Προγράμματος είναι η ελαχιστοποίηση των ψεκασμών, στο ύψος των εντελώς απαραίτητων, στο σωστό χρόνο εφαρμογής, για την αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής. Ο πρώτος ψεκασμός καθορίζει σημαντικά την επιτυχία του προγράμματος και καθυστέρηση στην έναρξη του πρώτου ψεκασμού θα αξιολογείται. Η Δ.Α.Ο.Κ. θα πρέπει να τεκμηριώνει την καθυστέρηση της έναρξης (ενδεχόμενη έναρξη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αύγουστου) και να αιτιολογεί την δυνατότητα διενέργειας τεχνικά σωστού Προγράμματος. Δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής Προγράμματος  για  ημερομηνία έναρξης του πρώτου ψεκασμού μετά τις 15  Αυγούστου.

ΣΤ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, τουλάχιστον από τον οδηγό κάθε ψεκαστικού συγκροτήματος (τρακτέρ) και σε περίπτωση που αυτός δε το διαθέτει από τον ψεκαστή.

Ζ. Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker) (όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β’ 671). Οι επινώτιοι ψεκαστήρες είναι εκτός πεδίου εφαρμογής και τα παραπάνω θεωρούνται προαιρετικά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.